ការគ្រប់គ្រងលុយ

3,000

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជា​​​សេចក្តី​​​សង្ខេប​​​ខ្លី តែ​​​មាន​​​អត្ថន័យ​​​ជ្រាល​​​ជ្រៅ​​​ ដែល​​​និយាយ​​​ពី​​​ភាព​​​ជា​​​អ្នក​​​គ្រប់​​​គ្រង​​​ប្រាក់​​​កាក់​​​ ហើយក៏​​​មាន​​​លក់​​​ជាច្រើន​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ស្រុកខ្មែរ។ កូន​​​សៀវភៅ​​​នេះ សម្រាប់​​​អ្នក​​​ជា​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​​​ផង ​​​និង​​​អ្នក​​​មិន​​​មែន​​​ជា​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​​​ផង អាច​​​ស្វែង​​​រក​​​វិធី​​​ដើម្បី​​​ថែរក្សា​​​ធនធាន​​​របស់​​​ខ្លួន​​​ឲ្យ​​​បាន​​​ល្អ​​​ប្រសើរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការគ្រប់គ្រងលុយ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *