ការបង្កបង្កើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ

10,000

សេចក្ដីពិពណ៌នា

នេះជាសៀវភៅ​​​ដែលអាចប្រើ​​​សម្រាប់កុមារ និងមនុស្សធំ​​​ចាប់ពីអាយុ១០ឆ្នាំឡើងទៅ។ សៀវភៅ​​​នេះមាន​​​៧មេរៀន ហើយនៅក្នុងមេរៀននីមួយៗ មានខគម្ពីរចងចាំ មានសំណួរដើម្បីឲ្យសិស្សឆ្លើយ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការបង្កបង្កើតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *