ការបង្រៀនកណ្ឌថែស្សាឡូនីក ទី១ និង ទី២

20,000

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ថែស្សាឡូនីក ​គឺជា​ក្រុងមួយ​ដែល​សាវក ​ប៉ុល ​ចាប់អារម្មណ៍ ​និង​យកចិត្ត​ទុកដាក់។ ​តើ​ហេតុអ្វីទៅ? ​ពីព្រោះ​ក្រុមជំនុំ​ដែល​លោក​បាន​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អនោះ ​ទទួល​រងសម្ពាធ។ ​ហេតុ​នេះ​ហើយបានជា​លោក​ព្យាយាម​ដាំ ​និង​ថែរក្សា ​ដើម្បី​ឲ្យ​រីកលូតលាស់ ​គឺ​ប្រៀបដូចជា​កូនឈើដែល​ដុះហើយ ​ត្រូវការ​ស្រោចទឹក ​និង​ថែទាំ​យ៉ាង​ដូច្នោះដែរ។ ​បើចង់ជ្រាបច្បាស់ ​សូម​អាន​លម្អិត​នៅ​ក្នុងសៀវភៅ ការបង្រៀនកណ្ឌថែស្សាឡូនីក ​ទី១ ​និង ​ទី២។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការបង្រៀនកណ្ឌថែស្សាឡូនីក ទី១ និង ទី២”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *