ការបំពេញមហាបេសកកម្ម

20,000

រឿងរ៉ាវ​អំពីរបៀប​នាំ​ដំណឹងល្អឲ្យ​រីកចម្រើន ​មិនត្រឹមតែតាមរយៈការប្រកាសដ៏ជោគជ័យពីព្រះកិត្តិ​នាម​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ទៅកាន់ប្រជាជាតិ​នានាប៉ុណ្ណេាះទេ ​ប៉ុន្តែក៏តាមរយៈស្មរបន្ទាល់​នៃការរងរបួសរបស់យើង​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ដូចជា​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការបំពេញមហាបេសកកម្ម

ជូនចំពោះអស់​​​អ្នក​​​ដែល​​​រងទុក្ខ​​​ ដើម្បីផ្សាយ​​​ដំណឹងល្អ (និពន្ធដោយ លោក ចន ផៃភើរ)

ជីវិតរបស់លោក ធីនដេល (Tyndale) លោក ភែតថុន (Paton) និងលោក ជុតសុន (Judson) ​ពេញ​ដោយ​ឆន្ទៈ​ដែលចង់ដាំ​គ្រាប់ពូជជំនឿ និង​ក្ដីសង្ឃឹម ​។ ពួកលោក​ថែមទាំង​បានចូលរួម​​ក្នុង​បេសកកម្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយ​អំណាច​ទៀតផង។ ​ អ្នកបម្រើ​ស្មោះត្រង់​ទាំងអស់នេះ​ មិនបណ្ដោយ​ឲ្យអ្វីមក​រារាំង​ដល់បេសកកម្ម​របស់​ពួកលោក​ឡើយ។ ជីវប្រវត្តិរបស់ពួកលោក​ផ្ដល់មេរៀន​សំខាន់ៗ​ជាច្រើន​សម្រាប់​ជា​បន្ទាល់​ដល់​យើង​ក្នុងនាម​ជាគ្រីស្ទបរិស័ទ។

ពួកលោក​បាន​មាន​ប្រសាសន៍ថា៖  រឿងរ៉ាវ​អំពីរបៀប​នាំ​ដំណឹងល្អឲ្យ​រីកចម្រើន ​មិនត្រឹមតែតាមរយៈការប្រកាសដ៏ជោគជ័យពីព្រះកិត្តិ​នាម​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​ទៅកាន់ប្រជាជាតិ​នានាប៉ុណ្ណេាះទេ ​ប៉ុន្តែក៏តាមរយៈស្មរបន្ទាល់​នៃការរងរបួសរបស់យើង​ដែលមាន​លក្ខណៈ​ដូចជា​ព្រះគ្រីស្ទ​ដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការបំពេញមហាបេសកកម្ម”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *