ការរុករកប្រវត្តិសាស្រ្តពួកជំនុំ

18,000

ការសិក្សាពីបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើកន្លង​​​មក នាំឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត ពីព្រោះបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបជាការដដែលៗ មិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការរុក​រក​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ពួក​ជំ​នុំ​

និពន្ធដោយលោក ជេមស៍ ភីឯកមែន

ការរុក​រក​ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត​ពួក​ជំ​នុំ​ ជាសៀវភៅ​​​មួយ​​​មានលក្ខណ:​​​ពិសេស​​​ក្នុង​​​ការលាត​​​ត្រដាង​​​ឲ្យអ្នកបាន​​​ស្គាល់ប្រវត្តិផ្សេងៗ ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្រ្តពួកជំនំុ ដែលម​ានរៀបចំតាមលំដាប់រៀងកាល។

ការសិក្សាពីបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើកន្លង​​​មក នាំឲ្យយើងអាចត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគត ពីព្រោះបញ្ហាដែលយើងនឹងជួបជាការដដែលៗ មិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេ។ សៀវភៅដែលមាន ១៧៦ទំព័រនេះ មាន ១២ ជំពូក។ ជំពូកនីមួយៗបង្ហាញ អំពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេវសាស្ត្រ និងការវិវត្តទស្សនៈទូទៅ នៅក្នុងពួកជំនុំ ទៅតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀន ហើយនិងការបង្កើនរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងពួកជំនុំ។ លោកបណ្ឌិត ជេមស៍ ភី ឯកមែន (James P. Eckman) សង្ឃឹមថាក្រោយពេលអ្នកអានចប់ អ្នកអាចនឹងឃើញពីគុណតម្លៃនៃមរតកដ៏រុងរឿង ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទ បានទទួល។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការរុករកប្រវត្តិសាស្រ្តពួកជំនុំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *