ការអត់ទោសជាកូនសោមេរបស់ព្រះ

18,000

សៀវភៅនេះសាមញ្ញតែមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅ។ វាពន្យល់ពីគន្លឹះទៅកាន់ជីវិតតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានបង្រៀន និងប្រទានគំរូ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះសាមញ្ញតែមានអត្ថន័យស៊ីជម្រៅ។ វាពន្យល់ពីគន្លឹះទៅកាន់ជីវិតតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានបង្រៀន និងប្រទានគំរូ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការអត់ទោសជាកូនសោមេរបស់ព្រះ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *