ការអធិប្បាយតាមព្រះគម្ពីរ (ភាគ១)

15,800

… បង្រៀន​​​លោក​​​អ្នក​​​ពី​​​របៀប​​​រៀបចំ​​​ និង​​​អធិប្បាយ​​​ព្រះបន្ទូល​​​របស់​​​ព្រះគ្រីស្ទ ដែល​​​ទាក់​​​ទងនឹង​​​ជីវិត​​​រស់​​​នៅ​​​រាល់​​​ថ្ងៃ ដោយ​​​ចិត្ត​​​ស្មោះ​​​ត្រង់​​​ចំពោះ​​​ព្រះ​​​គម្ពីរ។​​​ 

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការ​អធិប្បាយ​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ​ (ភាគ​១)

និពន្ធដោយ​​​ បណ្ឌិត ណូមើ ប៊ីណាត​​​ឌីណូ

សៀវភៅ ការអធិប្បាយ​​​តាម​​​ព្រះ​​​គម្ពីរ ភាគ១​​​ មានចំនួន៥ជំពូក (ជំពូកទី១ដែល​​​បង្រៀន​​​លោក​​​អ្នក​​​ពី​​​របៀប​​​រៀបចំ​​​ និង​​​អធិប្បាយ​​​ព្រះបន្ទូល​​​របស់​​​ព្រះគ្រីស្ទ ដែល​​​ទាក់​​​ទងនឹង​​​ជីវិត​​​រស់​​​នៅ​​​រាល់​​​ថ្ងៃ ដោយ​​​ចិត្ត​​​ស្មោះ​​​ត្រង់​​​ចំពោះ​​​ព្រះ​​​គម្ពីរ។​​​ បើ​​​អ្នក​​​ជាម្នាក់​​​ដែល​​​ព្រះ​​​ត្រាស់​​​ហៅ​​​ឲ្យ​​​ធ្វើ​​​ជា​​​អ្នក​​​អធិប្បាយ នោះចូររៀន​​​អធិប្បាយ​​​តាម​​​ព្រះគម្ពីរ ហើយ​​​ជួយ​​​ផ្លាស់​​​ប្តូរជីវិត​​​មនុស្ស បើ​​​ទោះ​​​ជា​​​អ្នក​​​មិន​​​បាន​​​សិក្សានៅ​​​សាកលវិទ្យាល័យ​​​ព្រះ​​​គម្ពីរក៏ដោយ ក៏​​​អ្នក​​​អាច​​​រៀបចំ​​​ ហើយ​​​បញ្ចេញ​​​ព្រះ​​​រាជសាររបស់​​​ព្រះ​​​ជាម្ចាស់​​​បានដែរ គឺតាម​​​រយៈសៀវភៅ  ការអធិប្បាយ​​​តាម​​​ព្រះ​​​គម្ពីរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការអធិប្បាយតាមព្រះគម្ពីរ (ភាគ១)”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *