ការអធិប្បាយអំពីកណ្ឌភីលីព

18,000

  • យល់ច្បាស់ពីរបៀបព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតមនុស្ស
  • យកដំណឹងល្អទៅប្រាប់ដល់​​​មនុស្សទាំងអស់

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ ការ​អធិប្បាយ​កណ្ឌ​ភីលីព 

គឺ​ជា​ឈុត​មគ្គទេសក​៍ថ្មី​​​មួយ​ក្នុង​ការ​ជួយ​ដល់​គ្រូបង្រៀន​ព្រះ​គម្ពីរ​ទូទាំង​ពិភព​លោក ដើម្បី​អាច​ធ្វើ​​​ការ​ពន្យល​់ព្រះ​បន្ទូល​ព្រះ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស​់លាស​់ត្រឹម​ត្រូវ​ល្អ។ កណ្ឌ​២ធីម៉ូថេ ២:១៥ ចែង​ថា ចូរ​ខំ​ប្រឹង​នឹង​ថ្វាយ​ខ្លួន​ដល់​ព្រះ​ទុក​ជា​មនុស្ស​ដែល​បាន​ល្បង​ល​ជាប់​ហើយ ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ដែល​មិន​ត្រូវ​ខ្មាស​ឡើយ ដោយ​កាត​់ស្រាយ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​​​សេចក្តីពិត​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ។ យើង​ចង់​ជួយ​ដល​់លោក​អ្នក​ឲ្យ៖

  • យល​់ដឹង​ពី​ខ្លឹម​សារ​សំខាន់​នៃ​អត្ត​បទ​ព្រះ​គម្ពីរ
  • គិត​ពី​ចំណុច​សំខាន់​សម្រាប​់សិស្ស និង​មនុស្ស​ក្នុង​ក្រុម​ជំន​ុំរបស់់​អ្នក
  • បង្រៀន​អត្ថបទ​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់។

ឈុត​សៀវភៅ អធិប្បាយ រៀប​ចំ អធិប្បាយ (Pray-Prepare-Preach: PPP) នឹង​ផ្តល់​នូវ​ភាព​ចាំបាច​់សម្រាប់​ការ​អធិប្បាយ ដោយ​រួម​មាន​សៀវភៅ​គន្លឹះ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ផង​ដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការអធិប្បាយអំពីកណ្ឌភីលីព”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *