ការ​ដាំ​ក្រុម​ជំ​នុំ​ដោយ​និទាន​រឿង​ពី​​ព្រះ​គម្ពីរ

18,000

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ស្រ​​បតាម​​​ការងារ​​​ដក​​​ស្ទូង ការដុះ​​​លូតលាស់​​​ និង​​​រដូវ​​​ច្រូតកាត់។ សៀវភៅនេះ ជួយលោក​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​ពិចារណា​​​ពីរបៀប​​​នៃ​​​ការ​​​បង្កើត​​​ផល​​​ផ្លែ​​​សម្រាប់​​​ការ​​​ដាំ​​​ក្រុម​​​ជំនុំ នៅ​​​ក្នុង​​​បរិបទ​​​នៃ​​​តំបន់​​​អាសីុ​​​អាគ្នេយ៍។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​មាន​​​តម្លៃ​​​សម្រាប់​​​អ្នក​​​ដាំ​​​ក្រុម​​​ជំនុំ​​​ដែល​​​មក​​​ពី​​​ក្រៅ​​​ស្រុក និង​​​ក្នុង​​​ស្រុក​​​ខ្មែរ ដោយ​​​សារ​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​ប្រើ​​​របៀប​​​នៃ​​​ការ​​​និទាន​​​រឿង ទាក់​​​ទង​​​ទៅ​​​នឹង​​​វប្បធម៌​​​ខ្មែរ ដែល​​​តែង​​​តែ​​​និទាន​​​រឿង។

 

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការ​ដាំ​ក្រុម​ជំ​នុំ​ដោយ​និទាន​រឿង​ពី​​ព្រះ​គម្ពីរ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *