ការ​អធិប្បាយ​អំ​ពី​ក័ណ្ឌ​អេភេសូរ

10,800

នេះ​​​ជាសៀវភៅ​​​ដំបូង​​​បំផុត ដែល​​​បោះ​​​ពុម្ព​​​ផ្សាយ​​​នៅ​​​អង្គការ​​​គ្រឹះស្ថាន​​​ផលិត​​​សៀវភៅ​​​ប្រភពប្រាជ្ញា។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​និពន្ធ​​​ដោយ​​​អ្នក​​​និពន្ធ​​​ខ្មែរ គឺលោក​​​គ្រូ​​​គង្វាល ប៉ែន តារាឫទ្ធិ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

អត្ថាធិប្បាយកណ្ឌ អេភេសូរ

និពន្ធដោយ លោកគ្រូគង្វាល ប៉ែន តារាឫទ្ធិ។ ទីប្រឹក្សា៖ បណ្ឌិត ហ្គារី ឌីមស្ស

នេះ​​​ជាសៀវភៅ​​​ដំបូង​​​បំផុត ដែល​​​បោះ​​​ពុម្ព​​​ផ្សាយ​​​នៅ​​​អង្គការ​​​គ្រឹះស្ថាន​​​ផលិត​​​សៀវភៅ​​​ប្រភពប្រាជ្ញា។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​និពន្ធ​​​ដោយ​​​អ្នក​​​និពន្ធ​​​ខ្មែរ គឺលោក​​​គ្រូ​​​គង្វាល ប៉ែន តារាឫទ្ធិ។ សៀវភៅ​​​ អត្ថាធិប្បាយ​​​អំពី​​​កណ្ឌ​​​អេភេសូរ ជា​​​សៀវភៅ​​​ល្អបំផុត សម្រាប់​​​សិក្សា​​​ពី​​​កណ្ឌ​​​អេភេសូរ។ ឥឡូវនេះ បាន​​​រៀបចំ​​​ជាថ្មី សម្រាប់​​​លោក​​​អ្នកទៀត​​​ហើយអត្ថបទ​​​មានមាន​​​ការ​​​សង្ខេប​​​ងាយ​​​យល់​​​ជាង​​​មុន​​​ មាន​​​បន្ថែម​​​រូបភាព​​​ និង​​​ការ​​​ពណ៌នា​​​បទគម្ពីរ​​​ខ្មែរ និង​​​អង​​​់គ្លេស ពី​​​ទំព័រ​​​មួយ​​​ទៅ​​​ទំព័រ​​​មួយ​​​ទៀត​​​ កាន់តែ​​​ល្អ​​​ប្រសើរ​​​ឡើង ដែល​​​នេះ​​​ជា​​​ហេតុ​​​ផល​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ការ​​​បោះពុម្ព​​​លើក​​​ទី​​​២នេះ ប្រសើរ​​​ជាង​​​មុន!

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ការ​អធិប្បាយ​អំ​ពី​ក័ណ្ឌ​អេភេសូរ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *