កឹម និង កយ

12,000

… ជា​ការ​ក្រើន​រំឭក ឬ​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ដល់​យុវជន​ដែល​នៅ​ជាប​់ក្នុង​ការ​សិក្សា ក​៏ដូច​ជា​ដល​់មនុស្ស​គ្រប​់វ័យ​ថា ការ​សេព​គ្រឿង​ស្រវឹង នា​ំឲ្យ​ខូច​ខ្លួន អាប​់ឱន​កិត្តិយស ភ្លើត​ភ្លើន បំផ្លាញ​គ្រួសារ និង​ឈាន​ដល​់ការ​ស្លាប់​ខ្លួន​ដោយ​ប្រការ​ផ្សេង​ៗ​។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

កឹម និងកយ

ដោយ​បាន​មើល​ឃើញ​សង្គម​បច្ចុប្បន្ន មាន​យុវជន​ជា​ច្រើន​បាន​ខូច​ខ្លួន លះ​បង​់ការ​សិក្សា គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរា​ចរណ៍ ធ្លាក់​ខ្លួន​ពិការ សម្លាប​់គ្នា ធ្វើ​​​បាប​ឪពុក​ម្តាយ។​ល​។ កត្តា​មួយ​ក្នុង​កត្តា​​​ធំ​ៗ​ជា​ច្រើន​គឺ ដោយ​សារ​ត​ែការ​សេព​គ្រឿង​ស្រវឹង​ហួស​ហេត​ុនេះ​ឯង។

ខ្ញុំ​បាទ មឿន​ច័ន្ទ​សុខា និពន្ធ​រឿង​ កឹម និង​កយ​ នេះ​ឡើង ដើម្បី​ជា​ការ​ក្រើន​រំឭក ឬ​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ដល់​យុវជន​ដែល​នៅ​ជាប​់ក្នុង​ការ​សិក្សា ក​៏ដូច​ជា​ដល​់មនុស្ស​គ្រប​់វ័យ​ថា ការ​សេព​គ្រឿង​ស្រវឹង នា​ំឲ្យ​ខូច​ខ្លួន អាប​់ឱន​កិត្តិយស ភ្លើត​ភ្លើន បំផ្លាញ​គ្រួសារ និង​ឈាន​ដល​់ការ​ស្លាប់​ខ្លួន​ដោយ​ប្រការ​ផ្សេង​ៗ​។

—————–

សៀវភៅនេះនិពន្ធ និងគូររូបដោយ លោកគ្រូ មឿន​ច័ន្ទ​សុខា ជាអ្នកនិពន្ធខ្មែរ​​​ដែល​​​ទទួល​​​បានការបណ្តុះបណ្តាលពីអង្គការគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញា។ នេះជា​​​សៀវភៅ​​​ទី១ ដែលលោកបាននិពន្ធ ហើយ​​​បោះពុម្ពផ្សាយ​​​ដោយ​​​អង្គការគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញា​​​។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “កឹម និង កយ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *