កូនកាបូបរបស់មីនា

10,000

មីនា ​កើតអីបានធ្វើមុខស្រពោនអ៊ីចឹង? ​ខ្ញុំឃ្លាន។ ចុះបើឃ្លាន​ម៉េចមិនទៅទិញអីញ៉ាំ? ​ខ្ញុំបាត់កាបូបលុយហើយ។ តើអ្នកធ្វើយ៉ាងណានៅពេល​មិត្តភក្តិ​មានបញ្ហាបែបនេះ? ​ចុះបើ​អ្នករើសបាន​កាបូបលុយ​វិញ ​តើអ្នក​យកលុយទៅ​ទិញរបស់​ដែលអ្នក​ចង់បាន ឬ​សង​​កាបូបលុយ​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​គេវិញ?

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

មីនា ​កើតអីបានធ្វើមុខស្រពោនអ៊ីចឹង? ​ខ្ញុំឃ្លាន។ ចុះបើឃ្លាន​ម៉េចមិនទៅទិញអីញ៉ាំ? ​ខ្ញុំបាត់កាបូបលុយហើយ។ តើអ្នកធ្វើយ៉ាងណានៅពេល​មិត្តភក្តិ​មានបញ្ហាបែបនេះ? ​ចុះបើ​អ្នករើសបាន​កាបូបលុយ​វិញ ​តើអ្នក​យកលុយទៅ​ទិញរបស់​ដែលអ្នក​ចង់បាន ឬ​សង​​កាបូបលុយ​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​គេវិញ?

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “កូនកាបូបរបស់មីនា”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *