កូនចចក

10,000

នៅ​ក្នុង​រឿង ​«កូន​ចចច» ​នេះ ​អ្នក​និពន្ធ​មាន​គោល​បំណង​ចង់​ឲ្យ​កុមារ​គ្រប់​រូប ​ចេះ​ស្រឡាញ់​សត្វ​ព្រៃ ​ជួយ​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ ​ថែទាំ ​និង​ការពារ​សត្វ​ព្រៃ ​ព្រម​ទាំង​ចូល​រួម​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ​គ្រប់​រូប​ភាព ​ឲ្យ​នៅ​គង់​វង្ស ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជាតិ ​និង​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​ស្រុក​ខ្មែរ​យើង។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

នៅ​ក្នុង​រឿង ​«កូន​ចចច» ​នេះ ​អ្នក​និពន្ធ​មាន​គោល​បំណង​ចង់​ឲ្យ​កុមារ​គ្រប់​រូប ​ចេះ​ស្រឡាញ់​សត្វ​ព្រៃ ​ជួយ​សង្គ្រោះ​សត្វ​ព្រៃ ​ថែទាំ ​និង​ការពារ​សត្វ​ព្រៃ ​ព្រម​ទាំង​ចូល​រួម​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ​គ្រប់​រូប​ភាព ​ឲ្យ​នៅ​គង់​វង្ស ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជាតិ ​និង​អន្តរជាតិ​មក​ទស្សនា​ស្រុក​ខ្មែរ​យើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “កូនចចក”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *