កូនឆ្មាអើយ! មាន​​​រឿងអី​​​បាន​​​ជា​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ឯង​​​ខឹង?

10,000

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ កូនឆ្មាអើយមាន​​​រឿងអី​​​បាន​​​ជា​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ឯង​​​ខឹង? កុមារ​​​ជា​​​ច្រើន​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ប្រទេស​​​កម្ពុជា មាន​​​កា​​រ​​​ឈឺចាប់​​​ខាង​​​ផ្លូវ​​​ចិត្ត​​​យ៉ាង​​​ខ្លាំង ដោយ​​​សារ​​​ការ​​​បាត់​​​បង់​​​ឪពុក​​​ម្តាយ ឬ​​​អ្នក​​​ថែរក្សា​​​ជាទី​​​ស្រឡាញ់។​​​ សៀវភៅ​​​កុមារ​​​ពីរ​​​ភាសានេះ បាន​​​រៀប​​​រាប់​​​ប្រាប់​​​ពី​​​រឿង​​​របស់​​​ភប់​​​ភី ជា​​​កូន​​​ឆ្មា​​​តូច​​​មួយ​​​ដែល​​​ទើប​​​តែ​​​បាត់​​​បង់​​​ឪពុកនៅក្នុងពេល​​​ដ៏ឆាប់។ សៀវភៅ​​​នេះងាយ​​​ស្រួល​​​អាន ហើយ​​​អាច​​​ជាផ្លូវ​​​មួយ​​​ឲ្យ​​​កុមារ​​​ឯទៀតៗ ចេះ​​​ចែក​​​ចាយ​​​ពី​​​ការ​​​បាត់​​​បង់​​​ផ្ទាល់​​​ខ្លួន​​​របស់​​​ពួ​​ក​​​គេ ជាមួយ​​​នឹង​​​មនុស្ស​​​ចាស់​​​ ដែល​​​គេ​​​ជឿទុក​​​ចិត្ត។

សៀវភៅនេះនិពន្ធឡើងដោយ៖ លឹម ធីវ៉ាន់  ប៊ូ វណ្ណារី  សេង សុភាព  គឹម កក្កដា  និងឡយ ដៀប។ អ្នកនិពន្ធទាំងនេះ បានចូលរួម​​​កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល​​​ស្តីអំពី ជំនាញប្រឹក្សាយោបល់​​​បែបប្រព័ន្ធ​​​ជាចង្កោម សម្រាប់​​​កុមារងាយរងគ្រោះ និងការធ្វើ​​​អភិបាលកិច្ច​​​ជាក់​​​ស្តែង​​​លើ​​​ការ​​​ប្រឹក្សា​​​យោបល់។ ​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​បានទទួល​​​សិទ្ធិ​​​បោះពុម្ពផ្សាយ​​​ដោយអង្គការគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញា​​​។

សៀវភៅនេះគូររូបភាពដោយ មាស​​​ ពន្លឺ និងមឿន ស្រីឆន។ អ្នកទាំងពីរមានអំណោយទាន និងបានទទួល​​​ការហ្វឹកហ្វឺន​​​ជាវិចិត្រករ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “កូនឆ្មាអើយ! មាន​​​រឿងអី​​​បាន​​​ជា​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ឯង​​​ខឹង?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *