កំណើតលោកិយ

500

ជា​​​រូបភាព​​​រៀបរាប់​​​ពីដើមកំណើត​​​លោកិយ ចាប់តាំង​​​ពីថ្ងៃដំបូង​​​ដែលព្រះបាន​​​បង្កើតរបស់​​​សព្វសារពើ​​​នៅលើ​​​លោកិយ រហូតដល់ការដែលមនុស្សធ្លាក់ចុះក្នុងអំពើបាប ហើយបាប​​​បានចូល​​​មកបង្ហូច​​​លោកិយនេះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជា​​​រូបភាព​​​រៀបរាប់​​​ពីដើមកំណើត​​​លោកិយ ចាប់តាំង​​​ពីថ្ងៃដំបូង​​​ដែលព្រះបាន​​​បង្កើតរបស់​​​សព្វសារពើ​​​នៅលើ​​​លោកិយ រហូតដល់ការដែលមនុស្សធ្លាក់ចុះក្នុងអំពើបាប ហើយបាប​​​បានចូល​​​មកបង្ហូច​​​លោកិយនេះ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “កំណើតលោកិយ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *