ក្នុងពេលទ្រង់

28,000

… ជា​ជំនួយ​ដ៏​ប្រសើរ​ក្នុង​ទំនាក​់ទំនង​រវាង​អ្នក និង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ សម្រាប់​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចា​ំថ្ងៃ​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ក្នុង​​​ពេលទ្រង់ (សម្រាប់រយៈពេល១ឆ្នាំ)

សៀវភៅ ក្នុង​​​ពេលទ្រង់ ជាសៀវភៅអំណាន​ព្រះ​បន្ទូល​លើក​ទឹក​ចិត្តប្រចា​ំថ្ងៃ ដំបូងបំផុត​​​របស់​​​គ្រឹះស្ថាន​​​ផលិត​​​សៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញា។ ហើយ​​​ក៏​​​ជា​​​សៀវភៅ​​​ដែល​​​ទទួល​​​បាន​​​ការ​​​គាំទ្រ​​​ដ៏​​​ច្រើន​​​ផង​​​ដែរ។ យើង​​​ផលិត​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​ឡើង​​​ ដើម្បី​​​តម្រូវ​​​តាម​​​សំណូម​​​ពរ​​​របស់​​​គ្រីស្ទបរិស័ទខ្មែរ​​​យើង។

សៀវភៅ​នេះ​ គឺជា​ជំនួយ​ដ៏​ប្រសើរ​ក្នុង​ទំនាក​់ទំនង​រវាង​អ្នក និង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ សម្រាប់​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចា​ំថ្ងៃ​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ក្នុងពេលទ្រង់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *