ក្រពើទឹកប្រៃ និងក្រពើទឹកសាប

10,000

សៀវភៅ “ក្រពើទឹកប្រៃ និង ក្រពើទឹកសាប” នឹងបង្រៀនកុមារឲ្យចេះកសាងមិត្តច្រើន ជាងសត្រូវ ហើយនិងឲ្យមានផ្នត់គំនិត ចេះជួយថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ ឲ្យបានល្អ និងគង់វង្សទុកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ “ក្រពើទឹកប្រៃ និង ក្រពើទឹកសាប” នឹងបង្រៀនកុមារឲ្យចេះកសាងមិត្តច្រើន ជាងសត្រូវ ហើយនិងឲ្យមានផ្នត់គំនិត ចេះជួយថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ ឲ្យបានល្អ និងគង់វង្សទុកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ក្រពើទឹកប្រៃ និងក្រពើទឹកសាប”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *