ខោជើងមួយ

10,000

សៀវភៅរឿងនេះ​ជួយកុមារឲ្យចេះ អត់ធ្មត់​ ទប់កំហឹង​ និយាយពាក្យសុំទោស​ អត់ទោសឲ្យគ្នា …

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅរឿងនេះ​ជួយកុមារឲ្យចេះ អត់ធ្មត់​ ទប់កំហឹង​ និយាយពាក្យសុំទោស​ អត់ទោសឲ្យគ្នា …

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ខោជើងមួយ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *