ចាស់ទុំខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ

18,000

… ភាព​​​ចាស់​​​ទុំ​​​ខាង​​​ព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ​​​ មិន​​​មែន​​​ជា​​​ការ​​​បញ្ជាក់​​​ពី​​​កម្រិត​​​រីកចម្រើន ដែល​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ​​​គួរ​​​មាន​​​នោះ​​​ទេ ប៉ុន្តែ​​​ជាចិត្ត​​​គំនិត​​​ឆេះ​​​ឆួល​​​ និង​​​តស៊ូ​​​ក្នុង​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទវិញ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ភាព​ចាស់​ទុំ​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ

គោលការណ៍នៃការ​​​លូតលាស់​​​ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់​​​អ្នកជឿគ្រប់​​​រូប (និពន្ធដោយលោក ជេ. អូស្វល សែនឌើរស៍)

សៀវភៅ ចាស់​​​ទុំ​​​ខាង​​​ព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ បាន​​​បង្ហាញថា ភាព​​​ចាស់​​​ទុំ​​​ខា​​​ង​​​ព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ មិន​​​មែន​​​ជា​​​សមិទ្ធផលដែល​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​​​មាន​​​ការ​​​រីកចម្រើន​​​នោះទេ។ ប៉ុន្តែ​​​ជា​​​សេចក្តី​​​ស្រឡាញ់​​​មានចំពោះ​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទវិញ។ ហើយ​​​ភាព​​​ចាស់​​​ទុំ​​​ខាង​​​ព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ​​​ មិន​​​មែន​​​ជា​​​ការ​​​បញ្ជាក់​​​ពី​​​កម្រិត​​​រីកចម្រើន ដែល​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ​​​គួរ​​​មាន​​​នោះ​​​ទេ ប៉ុន្តែ​​​ជាចិត្ត​​​គំនិត​​​ឆេះ​​​ឆួល​​​ និង​​​តស៊ូ​​​ក្នុង​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទវិញ។ ក្នុង​​​ជំពូកនីមួយៗ លោក​​​ ជេ អូស្វល សែន​​​ឌើរស៍ ស្វែង​​​យល់​​​អំពី​​​ប្រភព​​​ដំបូង​​​នៃ​​​ការ​​​រីក​​​ចម្រើន​​​ជាបន្តបន្ទាប់។ នៅពេល​​​ណា​​​ដែល​​​យើង​​​ទទួល​​​យក​​​នូវ​​​ទិព្វញ្ញាណ​​​របស់​​​ព្រះជាម្ចាស់​​​ កិច្ច​​​ការរបស់​​​ព្រះ​​​វិញ្ញាណ​​​បរិសុទ្ធ ឥរិយាបថ​​​ដែល​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទ​​​ចង់​​​ឃើញ​​​ក្នុ​​ង​​​យើង​​​ ការដាក់​​​វិន័យ ភាពលំបាក និង​​​ការផ្សេងៗ​​​ជាច្រើន​​​ទៀត​​​ នោះ​​​យើង​​​អាច​​​ផ្លាស់​​​ទី​​​ពី​​​ភាព​​​នៅ​​​ជាកូន​​​ក្មេង​​​ឲ្យ​​​ក្លាយ​​​ទៅ​​​ជា​​​មាន​​​ភាព​​​ចាស់​​​ទុំ ដែល​​​ព្រះ​​​បាន​​​រៀប​​​ចំ​​​ទុក​​​សម្រាប់​​​យើង​​​តាំង​​​ពី​​​ដំបូង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ចាស់ទុំខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *