ចិត្តមនុស្ស

4,000

ប្រាប់ពី​​​សណ្ឋាន​​​គ្រប់យ៉ាងនៃចិត្តមនុស្ស គឺ​​​ចិត្តមនុស្សជឿព្រះ ចិត្តស្វែងរកព្រះ ចិត្តដែលខ្មាសបាប ចិត្តជឿស៊ប់ ចិត្តអ្នកជឿដែលត្រូវ​​​អារក្សល្បួង ចិត្តអ្នកជឿ​​​ដែលប្រុងប្រយ័ត្ន ចិត្តដែលលែងជឿ។ល។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ប្រាប់ពី​​​សណ្ឋាន​​​គ្រប់យ៉ាងនៃចិត្តមនុស្ស គឺ​​​ចិត្តមនុស្សជឿព្រះ ចិត្តស្វែងរកព្រះ ចិត្តដែលខ្មាសបាប ចិត្តជឿស៊ប់ ចិត្តអ្នកជឿដែលត្រូវ​​​អារក្សល្បួង ចិត្តអ្នកជឿ​​​ដែលប្រុងប្រយ័ត្ន ចិត្តដែលលែងជឿ។ល។សៀវភៅនេះ​​​បានពន្យល់​​​ពីព្រះដ៏ពិត និងពីអារក្ស​​​ដែលជាមេ​​​សេចក្តីអាក្រក់ ហើយ​​​ក៏​​​ជួយ​​​ឲ្យដឹង​​​ច្បាស់ថា ក្រៅពីព្រះយេស៊ូវ គ្មានអ្នកណា​​​អាចជួយសង្គ្រោះ​​​មនុស្សពីអំពើ​​​បាបបាន​​​ឡើយ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ចិត្តមនុស្ស”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *