ឆាកជីវិតខ្ញុំ

12,000

សៀវភៅនេះ​ ជា​សមិទ្ធផលរួម ​ប្រសូត​ចេញ​ពីស្នាដៃរបស់​អ្នកនិពន្ធ​ថ្មី​ ជំនាន់ទី២ ដែល​បាន​សរសេរ​រៀបរាប់​អំពី ​រឿងរាវជីវិត​ពិត​ផ្ទាល់ខ្លួន ​…

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ឆាកជីវិតខ្ញុំ

និពន្ធដោយ​សិក្ខាកាម​ជំនាន់ទីពីរ នៃវគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអ្នកនិពន្ធវណ្ណកម្មប្រាជ្ញា 

សៀវភៅនេះ​ ជា​សមិទ្ធផលរួម ​ប្រសូត​ចេញ​ពីស្នាដៃរបស់​អ្នកនិពន្ធ​ថ្មី​ ជំនាន់ទី២ ដែល​បាន​សរសេរ​រៀបរាប់​អំពី ​រឿងរាវជីវិត​ពិត​ផ្ទាល់ខ្លួន ​នៅ​ក្នុង​វគ្គសិក្ខាសាលា ​«បណ្តុះ​បណ្តាលអ្នក​និពន្ធ និង​ការ​ពិនិត្យផ្ទៀង​ផ្ទាត់» ដែល​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយអង្គការ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ផលិត​សៀវភៅ​ ប្រភពប្រាជ្ញា នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ អ្នក​និពន្ធទាំងអស់ បាន​ចែក​ចាយអំពី​៖

  • ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលប្រោស​​ឲ្យ​​ជា​ពី​ជំងឺ ​​ពេល​​ដែល​​យើង​​គ្មាន​​សង្ឃឹម​សោះ។
  • ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែល​យក​ព្រះ​ទ័យ​ទុកដាក់ និងឆ្លើយ​តប​ចំពោះការ​អធិស្ឋាន​របស់​យើង។
  • ព្រះយេស៊ូវ ជាជំនួយក្នុង​ការ​ឆ្លង​កាត់​ឧបសគ្គ​នានាក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​​។​

តាម​​រយៈ​រឿង​ទាំង​​នេះ​​ យើង​​សង្ឃឹម​ថា​  លោក​​អ្នក​​នឹង​​ដឹង​​ប្រាកដ​ថា​  ព្រះ​​យេស៊ូវ​​  ជា​ព្រះដែល​ប្រោស​ឲ្យ​ជា ទាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ និងសាច់ឈាម ជាព្រះ​ដ៏មាន​ឫទ្ធានុភាព និង​ជាព្រះ​ដ៏ជា​ជំនួយ​ក្នុង​គ្រា​ទុក្ខលំបាក។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ឆាកជីវិតខ្ញុំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *