ជំនួយឲ្យយល់ពីទំនៀមទម្លាប់ខ្លះៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

10,000

ជាសៀវភៅ​​​មួយ ជួយឲ្យដឹង​​​ពីទំនៀម​​​ទម្លាប់ប្រពៃណី​​​របស់ជនជាតិ​​​អីុស្រាអែល នៅក្នុង​​​សម័យកាល​​​ដ៏​​​យូរ​​​លង់។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជាសៀវភៅ​​​មួយ ជួយឲ្យដឹង​​​ពីទំនៀម​​​ទម្លាប់ប្រពៃណី​​​របស់ជនជាតិ​​​អីុស្រាអែល នៅក្នុង​​​សម័យកាល​​​ដ៏​​​យូរ​​​លង់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំនួយឲ្យយល់ពីទំនៀមទម្លាប់ខ្លះៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *