ជំនួយ​​​ក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់​​​កូន​​​កុមារ-ភាគទី២

10,000

មាន១៣មេរៀន។ ហើយក្នុងមេរៀន​​​នីមួយៗ​​​មាន​​​ខទន្ទេញ គោលបំណង និងល្បែង​​​សកម្មភាព ដើម្បី​​​ឲ្យកុមារ​​​ងាយចងចាំ​​​មេរៀនដែល​​​បាន​​​រៀប​​​រួច​​​មកហើយ ។ សិក្សាពី​​​ព្រះគម្ពីរ​​​និក្ខមនំ ដល់គម្ពីរ​​​ចៅហ្វាយ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជំនួយក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់កុមារ​​ ភាគ២

ជាការបង្រៀន​​​រឿងខ្លីៗ​​​ក្នុងព្រះគម្ពីរ​​​ដល់កុមារ។ ក្នុងភាគទីពីរ​​​នេះ មាន១៣មេរៀន។ ហើយក្នុងមេរៀន​​​នីមួយៗ​​​មាន​​​ខទន្ទេញ គោលបំណង និងល្បែង​​​សកម្មភាព ដើម្បី​​​ឲ្យកុមារ​​​ងាយចងចាំ​​​មេរៀនដែល​​​បាន​​​រៀប​​​រួច​​​មកហើយ ។ សិក្សាពី​​​ព្រះគម្ពីរ​​​និក្ខមនំ ដល់គម្ពីរ​​​ចៅហ្វាយ។

1 ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​សំរាប់ ជំនួយ​​​ក្នុងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់​​​កូន​​​កុមារ-ភាគទី២

  1. លើយ ធរី

    ពិតសៀវភៅដែលបានជួយជាជំនួយក្នុងការបង្រៀនកុមារ ងាយយល់និងមានការងាយស្រួលក្នុងការបង្រៀន។​សូមអរគុណ

    • makara

      សូមអរគុណច្រើនណាស់ ដែលបាន​​​ផ្តល់​​​យោបល់។

Add a review

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *