ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដ

12,000

សៀវភៅ​​​ ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទពិត​​​ប្រាកដ“​​​ ផ្តល់​​​គោល​​​ការណ៍​​​ច្បាស់​​​លាស់​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ព្រះ​​​គម្ពីរ​​​អំពី​​​ការ​​​រក្សា​​​ការ​​​រួប​​​រួម និង​​​ការ​​​ស្គាល់​​​ពី​​​គោល​​​ជំនឿ​​​ចាំ​​​បាច់​​​។ ហើយ​​​ក៏​​​ផ្តល់​​​ដំបូន្មាន​​​មាន​​​ប្រយោជន៍​​​ចំពោះ​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​រវាង​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ​​​ និង​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ ទោះ​​​បី​​​ជា​​​មាន​​​ក្រុម​​​ អង្គការ ឬ​​​និកាយ​​​ផ្សេងគ្នា​​​ក៏ដោយ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជំនឿ​​​គ្រីស្ទបរិស័ទពិត​​​ប្រាកដ​

រក្សាការរួបរួម និង​​​ការ​​​ស្គាល់ពី​​​គោលជំនឿចាំបាច់ (និពន្ធដោយ លោក ដែរ៉ូល រិកខាដ)

គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើន​​​ មាន​​​គំនិត និង​​​របៀប​​​ផ្សេងៗពីគ្នា ឧទាហរណ៍​​​ដូចជា​​​ របៀប​​​ថ្វាយ​​​បង្គំ ការនិយាយ​​​ភាសា​​​ដទៃ និង​​​ការ​​​មិន​​​ចាំ​​​បាច់​​​ផ្សេង​​​ទៀត ដែល​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​គេ​​​បាក់​​​បែកគ្នា។ ការ​​​បាក់​​​បែក​​​គ្នា​​​រវាង​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ​​​ពិត​​​ប្រាកដ ជាការ​​​ផ្តល់​​​ឱកាស​​​ល្អឲ្យ​​​ពួក​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ​​​ក្លែងក្លាយ​​​ ឬខុស​​​ឆ្គង​​​ចូល​​​មក​​​បោក​​​បញ្ឆោត។ 

សៀវភៅ​​​ ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទពិត​​​ប្រាកដ“​​​ ផ្តល់​​​គោល​​​ការណ៍​​​ច្បាស់​​​លាស់​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ព្រះ​​​គម្ពីរ​​​អំពី​​​ការ​​​រក្សា​​​ការ​​​រួប​​​រួម និង​​​ការ​​​ស្គាល់​​​ពី​​​គោល​​​ជំនឿ​​​ចាំ​​​បាច់​​​។ ហើយ​​​ក៏​​​ផ្តល់​​​ដំបូន្មាន​​​មាន​​​ប្រយោជន៍​​​ចំពោះ​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​រវាង​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ​​​ និង​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ ទោះ​​​បី​​​ជា​​​មាន​​​ក្រុម​​​ អង្គការ ឬ​​​និកាយ​​​ផ្សេងគ្នា​​​ក៏ដោយ។

ការរួបរួម​​​នេះនឹង​​​ជួយគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យ​​​កាន់​​​តែមាន​​​ឥទ្ធិពល ហើយនិងធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​​​គាប់​​​ព្រះហឫទ័យ ព្រម​​​ទាំង​​​ជួយពង្រឹង​​​ទីបន្ទាល់របស់​​​គ្រីស្ទបរិស័ទដល់​​​ពិភពអ្នកមិន​​​ជឿ។​​​ ជាលទ្ធផល ព្រះនាម​​​ព្រះគ្រីស្ទ​​​នឹងដំកើងឡើងនៅចំពោះពិភពលោក ដែល​​​មិន​​​ទាន់​​​បាន​​​សង្គ្រោះ​​​នេះ គឺជាពិភព​​​ដែល​​​ត្រូវការ​​​ទ្រង់​​​ជាខ្លាំង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *