ជំ​នឿ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ និង​សាសនាមរមន

10,000

សេចក្ដីពិពណ៌នា

គណៈនិកាយគ្រីស្ទបរិស័ទទាំង​​​អស់​​​មិន​​​ដូច​​​គ្នាទេ ហើយនេះ​​​ជា​​​ការ​​​សំខាន់​​​ណាស់​​​ដែល​​​គណៈនិកាយ​​​មួយ​​​ត្រូវ​​​ស្គាល់ពី​​​គោល​​​ជំនឿ​​​របស់​​​គណៈនិកាយ​​​ផ្សេង​​​ទៀត។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​ រៀបចំ​​​ឡើង​​​ជា​​​ភាសាខ្មែរ និង​​​អង់​​​គ្លេសដែល​​​ជួយ​​​ពន្យល់​​​ពី​​​ការ​​​ប្រៀប​​​ធៀប​​​ រវាង​​​ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទ និង​​​សាសនា​​​មរមន (នេះ​​​ជាភាគទី១ នៃ​​​សៀវភៅ​​​ប្រៀបធៀប​​​សាសនា​​​លើលោកដែល​​​ជួយ​​​ឲ្យ​​​គ្រីស្ទ​​​បរិស័ទ​​​ដឹង​​​ពី​​​ភាព​​​ខុស​​​ប្លែក​​​គ្នាខ្លះៗ ដែល​​​អាច​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ងាយ​​​យល​​់​​​ច្រឡំ និង​​​ខ្លះ​​​ទៀត​​​ស្រួល​​​យល់​​​ច្បាស់​​​ ហើយ​​​ក៏​​​ជួយការពារ​​​ជំនឿ​​​របស់​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ​​​តាម​​​បទ​​​គម្ពីរ​​​ផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ជំ​នឿ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ និង​សាសនាមរមន”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *