ដំណើរជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទ

12,000

គ្រាន់​តែមើល​ឃើញ​ទ្រង់​នោះ​គ្រប់​ផ្នែក​ដែល​យើង​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​យើង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ដំ​ណើរ​ជីវិត​គ្រីស្ទបរិស័ទ

និពន្ធឡើងដោយ លោក រ៉យ ហេ​សៀន

សៀវភៅ​ ដំ​ណើរ​ជីវិត​គ្រីស្ទបរិស័ទ គ្រាន់​តែ​ចង់​រៀប​រាប់​ព​ីព្រះ​អម្ចាស់​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​​​ផ្ទាល​់តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ គ្រាន់​តែមើល​ឃើញ​ទ្រង់​នោះ​គ្រប់​ផ្នែក​ដែល​យើង​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​យើង។ ទ្រង​់ជា​ព្រះ​ពរ​ដែល​យើង​ស្វែង​រក ហើយ​ក៏​ជា​ផ្លូវ​ដ៏​ងាយ​ស្រួល​ទៅ​កាន់​ព្រះ​ពរ​នោះ​ដែរ។

ការ​មើល​ឃើញ​ទ្រង់ មិន​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​ទទួល​ចំណេះ​ដឹង​ពី​ទ្រង​់ទេ ប៉ុន្តែ​​​ជា​អ្វីមួយ​ដែល​ជា​ការ​ពិត​ ​ហើយ​ក៏​មាន​ការ​ប៉ះ​ពាល់​ជា​មួយ​នឹង​បទ​ពិសោធន៍​ផង​ដែរ។ ការ​មើល​ឃើញ​ទ្រង​់តាម​រយៈ​ជំនឿ គឺ​ជា​អ្វី​មួយ​ ដែល​ខ្ញុំ​ត្រូវ​ការ​នៅ​ពេល​ដែលខ្ញុំ​​​ជា​អ្នក​មាន​បាប ជា​អ្នក​បរា​ជ័យ ជា​អ្នក​មាន​សេចក្តី កម្សោយ និង​មាន​ការ​ខ្វះ​ខាត ​ហើយ​ព្រម​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទ្រង​់រស់​នៅ​ក្នុង​ខ្ញុំចាប​់តាំង​ពី​ម៉ោង​នេះ​ត​ទៅ។ លោក រ៉យ ហេ​សៀន (Roy Hession)

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ដំណើរជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *