តើជីវិតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេឬ?

500

ពន្យល់​​​ប្រាប់​​​ពីលក្ខណ:​​​ដែលជាអំពីបាប​​​នៅក្នុង​​​ជីវិត​​​មនុស្ស និង​បង្ហាញ​​​ពីបុគ្គលិក​​​លក្ខណ:​​​នៃព្រះដ៏​​​ជា​​​វរបិតា។ គ្រប់គ្នា​​​ដែល​​​ចង់រួច​​​ពីបាប​​​ត្រូវតែប្រែចិត្ត ហើយ​​​ចាប់ផ្តើម​​​ជីវិតថ្មី ដោយការ​​​ជឿ និង​ ទុកចិត្តដល់ទ្រង់។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ពន្យល់​​​ប្រាប់​​​ពីលក្ខណ:​​​ដែលជាអំពីបាប​​​នៅក្នុង​​​ជីវិត​​​មនុស្ស និង​បង្ហាញ​​​ពីបុគ្គលិក​​​លក្ខណ:​​​នៃព្រះដ៏​​​ជា​​​វរបិតា។ គ្រប់គ្នា​​​ដែល​​​ចង់រួច​​​ពីបាប​​​ត្រូវតែប្រែចិត្ត ហើយ​​​ចាប់ផ្តើម​​​ជីវិតថ្មី ដោយការ​​​ជឿ និង​ ទុកចិត្តដល់ទ្រង់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “តើជីវិតមានតែប៉ុណ្ណឹងទេឬ?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *