តើមានអ្វីកើតឡើង ពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅ?

12,000

យើង​សុទ្ធ​តែ​មាន​​សំណួរ​​អំពី​សេចក្ដី​ស្លាប់។ ​​ទោះបី​ជា​ព្រះគម្ពីរ​​ផ្ដល់​​ការ​​ធានាដ៏​រឹង​មាំដល់​​យើង ​​អំពី​ជីវិត​​ក្រោយ​​ពេល​ស្លាប់​​ទៅ​​ក៏​ដោយ ​​ក៏​ជា​​រឿយៗ​ ​​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​​តែងតែ​​ជួប​​នឹង​សំណួរ​​ផ្សេងៗ​​ទៀត​​ដែរ។ ​​តើ​​នឹង​​មាន​​អ្វី​​កើត​​ឡើង​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ជំនុំ​ជម្រះ? ​​តើ​​យើង​​នឹង​​មាន​​រូប​កាយ​​នៅ​​លើ​​ស្ថានសួគ៌​​ដែរ​​ឬ​ទេ? ​តើ​​នឹង​​មាន​​រង្វាន់​​ដែរ​​ឬ​ទេ?

សេចក្ដីពិពណ៌នា

យើង​សុទ្ធ​តែ​មាន​​សំណួរ​​អំពី​សេចក្ដី​ស្លាប់។ ​​ទោះបី​ជា​ព្រះគម្ពីរ​​ផ្ដល់​​ការ​​ធានាដ៏​រឹង​មាំដល់​​យើង ​​អំពី​ជីវិត​​ក្រោយ​​ពេល​ស្លាប់​​ទៅ​​ក៏​ដោយ ​​ក៏​ជា​​រឿយៗ​ ​​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​​តែងតែ​​ជួប​​នឹង​សំណួរ​​ផ្សេងៗ​​ទៀត​​ដែរ។ ​​តើ​​នឹង​​មាន​​អ្វី​​កើត​​ឡើង​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ជំនុំ​ជម្រះ? ​​តើ​​យើង​​នឹង​​មាន​​រូប​កាយ​​នៅ​​លើ​​ស្ថានសួគ៌​​ដែរ​​ឬ​ទេ? ​តើ​​នឹង​​មាន​​រង្វាន់​​ដែរ​​ឬ​ទេ?

សៀវភៅ​ដ៏​ខ្លី​មួយ​នេះ​ ពន្យល់​យ៉ាង​ច្បាស់ និង​យ៉ាង​សាមញ្ញ ​អំពី​អ្វី​ដែល​យើង​អាច​​និយាយ​ដោយ​ ភាព​ពិត​ប្រាកដចេញពី​ព្រះគម្ពីរ​អំពី​ការ​ស្លាប់ ​សេចក្ដី​​ស្លាប់ ​និង​ជីវិត​ក្រោយ​ពេល​ស្លាប់​ទៅ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “តើមានអ្វីកើតឡើង ពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅ?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *