ទំនុកដំកើង និង ទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ឋសង្ខេប (សៀវភៅចម្រៀង)

10,000

មានទាំងអស់៨០បទ ក្នុងនោះមាន២៩ បទ ជាលំនាំបទភ្លេងសកល និង៥១បទជាលំនាំបទភ្លេងខ្មែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅចម្រៀង សម្រាប់​​​សរសើរ​​​តម្កើងដល់ព្រះ ដកស្រង់ចេញ​​​ពីសៀវភៅ​​​ចម្រៀងធំ មានទាំងអស់៨០បទ ក្នុងនោះមាន២៩ បទ ជាលំនាំបទភ្លេងសកល និង៥១បទជាលំនាំបទភ្លេងខ្មែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ទំនុកដំកើង និង ទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ឋសង្ខេប (សៀវភៅចម្រៀង)”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *