ធម្មជាតិមានម្ចាស់

3,000

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ធម្មជាតិ​មាន​ម្ចាស់

សៀវភៅ ធម្មជាតិមាន​​​ម្ចាស់ ជា​​​គ្រឹះ​​​នៃការ​​​ប្រាប់​​​ពី​​​ដំណឹង​​​ល្អ​​​ដល់​​​មនុស្សគ្រប់​​​វ័យ និង​​​គ្រប់​​​កាលៈទេសៈ ជាពិសេស​​​ប្រជា​​​ជាតិ​​​ដ៏​​​ច្រើន​​​លើស​​​លប់​​​នៅក្នុង​​​តំបន់​​​អាសីុ ដែល​​​ទំនៀម​​​ទំលាប់​​​ពួក​​​គេ​​​មាន​​​ឥទ្ធិពល​​​ពី​​​ភាសា​​​បាលី និង​​​សំស្ក្រឹត។ លោក​​​អ្នក​​​គ្រាន់​​​តែ​​​បង្កើត​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​ល្អ និង​​​អនុញ្ញាត​​​ឲ្យ​​​គេ​​​យល់​​​ពី​​​អត្តសញ្ញាណ​​​របស់​​​អ្នក​​​ រួច​​​ជូន​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​ដល់​​​គេ​​​ជា​​​អនុស្សារីយ៍ នោះ​​​ភាព​​​សាមញ្ញនៃ​​​ដំណឹង​​​ល្អ ដែល​​​គេ​​​បាន​​​អាននឹង​​​លើក​​​ទឹកចិត្ត​​​ឲ្យ​​​ពួកគេ​​​ស្វែង​​​រក​​​ការ​​​ចូល​​​រួម​​​ប្រកប​​​ជាមួយ​​​ក្រុម​​​ជំនុំ(ឬព្រះវិហារគ្រីស្ទ​​​បរិស័ទណា​​​មួយ​​​ ដែល​​​នៅ​​​ជិត​​​ផ្ទះ​​​ពួ​​​ក​​​គេ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ធម្មជាតិមានម្ចាស់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *