ធៀបជាមួយនារីដទៃ…

12,000

ការរកឃើញ​​​នូវភាពស្កប់​​​ចិត្ត​​​ចំពោះអ្វី​​​ដែល​​​ខ្លួន​​​មាន

សៀវភៅនេះ​​​នឹង​​​ជួយ​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​ចេះ​​​សម្គាល់​​​ពីឥទ្ធិពល​​​នៃ​​​ជំងឺ​​​ប្រៀប​​​ធៀប​​​លើ​​​ជីវិត​​​របស់​​​អ្នក​​​ ឲ្យ​​​មើល​​​ឃើញ​​​ហេតុផល​​​ដែល​​​បណ្តាល​​​ឲ្យ​​​អ្នក​​​មាន​​​ជំងឺនេះ នឹក​​​ស្ងើច​​​ពី​​​របៀប​​​ដែល​​​ដំណឹង​​​ល្អ ព្យាបាល​​​ជំងឺនេះ… ព្រម​​​ទាំង​​​រក​​​ឃើញ​​​វិធី​​​ដើម្បី​​​យក​​​ឈ្នះ​​​លើ​​​វា និង​​​ឈាន​​​ទៅ​​​រក​​​ជីវិត​​​មួយ​​​ដែល​​​ស្កប់​​​ចិត្ត​​​បាន។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការរកឃើញ​​​នូវភាពស្កប់​​​ចិត្ត​​​ចំពោះអ្វី​​​ដែល​​​ខ្លួន​​​មាន

ខ្ញុំ​​​ជាជន​​​រង​​​គ្រោះ​​​ដែល​​​ទើប​​​តែជាសះស្បើយ​​​ពីជំងឺ​​​ប្រៀប​​​ធៀប។ ជំងឺនេះ​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​ខ្ញុំ​​​មាន​​​អារម្មណ៍​​​ច្រណែន អស់​​​សង្ឃឹម ល្វីង​​​ជូរចត់ និង​​​មាន​​​អំនួត។ ខ្ញុំ​​​ជឿថា​​​អ្នកក៏មាន​​​ជំងឺនេះដែរ។ និយាយ​​​បែបនេះ​​​មិន​​​មែន​​​មាន​​​ន័យ​​​ថា ខ្ញុំខ្វះ​​​ការ​​​គួរ​​​សម​​​ទេ គ្រាន់​​​តែ​​​ខ្ញុំ​​​កម្រ​​​ជួប​​​នារី ដែល​​​មិន​​​ចេះ​​​ប្រៀប​​​ធៀប​​​ខ្លួន​​​ឯង​​​ជាមួយ​​​អ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះ

សៀវភៅនេះ​​​នឹង​​​ជួយ​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​ចេះ​​​សម្គាល់​​​ពីឥទ្ធិពល​​​នៃ​​​ជំងឺ​​​ប្រៀប​​​ធៀប​​​លើ​​​ជីវិត​​​របស់​​​អ្នក​​​ ឲ្យ​​​មើល​​​ឃើញ​​​ហេតុផល​​​ដែល​​​បណ្តាល​​​ឲ្យ​​​អ្នក​​​មាន​​​ជំងឺនេះ នឹក​​​ស្ងើច​​​ពី​​​របៀប​​​ដែល​​​ដំណឹង​​​ល្អ ព្យាបាល​​​ជំងឺនេះ… ព្រម​​​ទាំង​​​រក​​​ឃើញ​​​វិធី​​​ដើម្បី​​​យក​​​ឈ្នះ​​​លើ​​​វា និង​​​ឈាន​​​ទៅ​​​រក​​​ជីវិត​​​មួយ​​​ដែល​​​ស្កប់​​​ចិត្ត​​​បាន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ធៀបជាមួយនារីដទៃ…”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *