ធ្វើជាគ្រីស្ទាននៅផ្ទះ

1,600

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ធ្វើ​ជា​គ្រីស្ទាននៅ​ផ្ទះ

សម្រាប់​​​អ្នក​​​ណា​​​ដែល​​​ធ្លាប់​​​សង្ស័យថា គ្រីស្ទាន​​​គួរ​​​ប្រព្រឹត្ត​​​ និង​​​គិត​​​ដូចម្តេច​​​នៅ​​​ខាង​​​ក្រៅ​​​កន្លែង​​​ថ្វាយ​​​បង្គំកូន​​​សៀវភៅ​​​សង្ខេប​​​តូចនេះ អាច​​​ជួយ​​​ពួក​​​គេ​​​ឲ្យ​​​ចាប់​​​ផ្តើម​​​យល់​​​ដឹង​​​ខ្លះៗ។ ទោះ​​​បើ​​​សៀវ​​​ភៅ​​​នេះ​​​តម្រង់​​​ទិស​​​ដៅ​​​ឲ្យ​​​យុវជន​​​អាន​​​ក៏ដោយ​​​ ក៏​​​វា​​​ជំរុញ​​​ឲ្យ​​​មនុស្ស​​​ចាស់ និង​​​ក្មេងៗ ដើរតាម​​​ជំនឿ” នៅក្នុង​​​ផ្ទះ​​​ពួកគេ​​​បាន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ធ្វើជាគ្រីស្ទាននៅផ្ទះ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *