បក្សាសែនឆ្លាត

500

នេះជា​​​រឿង​​​ពិត។ មនុស្ស​​​តែងតែ​​​មានខ្មាំង​​​សត្រូវ ដែលចាំ​​​បៀតបៀន​​​នាំឲ្យធ្វើបាប​ ហើយត្រូវវិនាសអស់កល្ប​​​ជានិច្ច លើកលែង​​​តែស្វែងរក​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទឲ្យជួយសង្គ្រោះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

នេះជា​​​រឿង​​​ពិត។ មនុស្ស​​​តែងតែ​​​មានខ្មាំង​​​សត្រូវ ដែលចាំ​​​បៀតបៀន​​​នាំឲ្យធ្វើបាប​ ហើយត្រូវវិនាសអស់កល្ប​​​ជានិច្ច លើកលែង​​​តែស្វែងរក​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទឲ្យជួយសង្គ្រោះ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “បក្សាសែនឆ្លាត”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *