បញ្ជីពាក្យគ្រីស្ទបរិស័ទ និងពាក្យពាក់ព័ន្ធ

28,000

… ដោយ​​​ផ្តោតលើ​​​ពាក្យទេវសាស្ត្រ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

បញ្ជីពាក្យគ្រីស្ទបរិស័ទ និងពាក្យពាក់ព័ន្ធ

បញ្ជីពាក្យនេះ ភាគច្រើន​​​ដកស្រង់ចេញ​​​មកពីការស្រាវជ្រាវ ដែលគាំ​​​ទ្រ​​​ការ​​​បកប្រែ​​​វចនា​​​នុក្រម​​​ព្រះគម្ពីរ (NBD 3rd Edition, IVP 1996) ដោយ​​​ផ្តោតលើ​​​ពាក្យទេវសាស្ត្រ។ បញ្ជីពាក្យ​​​នេះ រួម​​​បញ្ចូល​​​ទាំង​​​លទ្ធផល​​​ពីការ​​​ពិភាក្សា​​​របស់​​​ក្រុម​​​ប្រឹក្សាយោបល់​​​វចនានុក្រម​​​ព្រះគម្ពីរ ដែល​​​បាន​​​ជួបប្រជុំគ្នាជាប្រចាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០២០១១។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “បញ្ជីពាក្យគ្រីស្ទបរិស័ទ និងពាក្យពាក់ព័ន្ធ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *