បញ្ហាអាសអាភាស

12,000

សកលលោកលែងគិតថា អាក្រក់  ឬគ្មានប្រយោជន៍ទៀតឡើយ  តែបែរជាគិតថាវាជាការកម្សាន្ដ សប្បាយ និងមិនទាស់ខុសអីទេ។  យ៉ាងណាមិញគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើការតាមរបៀបវារៈផ្សេងគ្នា ដែលកំណត់ដោយការបើកសម្ដែងក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីអត្ថន័យពិតនៃទំនាក់ទំនង  និងការរួមភេទ។

សៀវភៅខ្លីនេះ  ស្ទាបស្ទង់មើលទស្សនៈសកលរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ  ដើម្បីជួយគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀត  ឲ្យ យល់ ដឹងពីរបៀបគិតគូរអំពីរូបអាសអាភាស ជាមួយនឹងការជឿជាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរ និងការយល់ដឹងប្រកបដោយក្តីមេត្តា ចំពោះអ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាអាសអាភាសនេះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សកលលោកលែងគិតថា អាក្រក់  ឬគ្មានប្រយោជន៍ទៀតឡើយ  តែបែរជាគិតថាវាជាការកម្សាន្ដ សប្បាយ និងមិនទាស់ខុសអីទេ។  យ៉ាងណាមិញគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើការតាមរបៀបវារៈផ្សេងគ្នា ដែលកំណត់ដោយការបើកសម្ដែងក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីអត្ថន័យពិតនៃទំនាក់ទំនង  និងការរួមភេទ។

សៀវភៅខ្លីនេះ  ស្ទាបស្ទង់មើលទស្សនៈសកលរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ  ដើម្បីជួយគ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀត  ឲ្យ យល់ ដឹងពីរបៀបគិតគូរអំពីរូបអាសអាភាស ជាមួយនឹងការជឿជាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរ និងការយល់ដឹងប្រកបដោយក្តីមេត្តា ចំពោះអ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាអាសអាភាសនេះ។

ស្វែងយល់ ពីទិដ្ឋភាព រំដោះ និងការពេញចិត្ត នៃការរួមភេទ ដែលមាននៅក្នុងដំណឹងល្អ។

ចំណុចពិភាក្សា គឺជាស៊េរីនៃសៀវភៅខ្លីៗ  ដែលត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីជួយគ្រីស្ទបរិស័ទគិត និង និយាយអំពីបញ្ហាធំៗ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃ ដោយក្តីមេត្តាភាពជឿជាក់  និង ក្តីសុខ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “បញ្ហាអាសអាភាស”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *