បរលោក

500

និយាយ​​​អំពីអនាគត ដែលជិវិតមនុស្សម្នាក់ៗកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខ និងបង្ហាញ​​​ពីអមតភាព​​​នៃព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ និងការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ ហើយទទួលការជំរុំជំរះពីព្រះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

និយាយ​​​អំពីអនាគត ដែលជិវិតមនុស្សម្នាក់ៗកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅមុខ និងបង្ហាញ​​​ពីអមតភាព​​​នៃព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ និងការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ ហើយទទួលការជំរុំជំរះពីព្រះ។ ខិត្តប័ណ្ណនេះសម្រាប់​​​លោកអ្នកដែលចង់ដឹងពីអ្វីៗដែលនឹងកើតមានឡើង​​​នៅពេលអនាគត។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “បរលោក”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *