បឺក៌ជាមេចោរ

500

នេះ​​​​ជារឿងពិត​​​ពីសេចក្តី​​​មេត្តាករុណា និង​សេចក្តីសង្គ្រោះ​​​របស់ព្រះ និង​ព្រះចេស្តា ដែលទ្រង់អាច​​​ប្រោស​​​មនុស្ស​​​មានបាបឲ្យរួចផង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

នេះ​​​​ជារឿងពិត​​​ពីសេចក្តី​​​មេត្តាករុណា និង​សេចក្តីសង្គ្រោះ​​​របស់ព្រះ និង​ព្រះចេស្តា ដែលទ្រង់អាច​​​ប្រោស​​​មនុស្ស​​​មានបាបឲ្យរួចផង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “បឺក៌ជាមេចោរ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *