បុរស និងទំនួលខុសត្រូវ

18,000

តើអ្វីធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសក្លាយជាបុរសពិត?  មានគំរូច្រើន៖ ឪពុកមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ឬមនុស្សប្រមឹក,  អ្នកជំនួញគិតតែរកស៊ី ឬស្វាមីយល់ចិត្ត, កីឡាករប្រកួតប្រជែងឬអ្នកចូលចិត្តអានហើយសញ្ជឹងគិត, អ្នក ផ្សងព្រេងនៅក្នុងព្រៃ ឬអ្នកថែសួននៅផ្ទះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

តើអ្វីធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសក្លាយជាបុរសពិត?  មានគំរូច្រើន៖ ឪពុកមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ឬមនុស្សប្រមឹក,  អ្នកជំនួញគិតតែរកស៊ី ឬស្វាមីយល់ចិត្ត, កីឡាករប្រកួតប្រជែងឬអ្នកចូលចិត្តអានហើយសញ្ជឹងគិត, អ្នក ផ្សងព្រេងនៅក្នុងព្រៃ ឬអ្នកថែសួននៅផ្ទះ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “បុរស និងទំនួលខុសត្រូវ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *