ផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់

18,000

​​​​​​ឲ្យ​​​យល់​​​ពីខ្លឹមសារ​​​សំខាន់នៃអត្ថបទ។ គិត​​​ពីចំណុច​​​សំខាន់សម្រាប់​​​សិស្ស និង​​​មនុស្ស​​​នៅ​​​ក្រុម​​​ជំនំុ​​​លោក​​​អ្នក។ បង្រៀនអត្ថបទព្រះ​​​គម្ពីរបានយ៉ាងច្បាស់​​​លាស់ល្អ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ផែនការ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់

«នៅ​​​ពេល​​​ខ្ញុំអានសៀវភៅ ផែនការ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ សៀវភៅនេះបាន​​​ជួយ​​​គំនិត​​​ខ្ញុំឲ្យ​​​កាន់​​​តែ​ប្រ​សើរ​​​ឡើង​​​​​​ថែម​​​ទៀត ហើយ​​​ក៏​​​កាត់​​​បន្ថយ​​​ពេល​​​វេលា​​​ស្រាវជ្រាវ​​​ជាច្រើន​​​នៅក្នុង​​​ការ​​​រៀប​​​ចំសេចក្តីបង្រៀន និង​​​សេចក្តី​​​អធិប្បាយ…» នេះ ជាសម្តីរបស់លោកគ្រូគង្វាលម្នាក់ ដែលបានអាន​​​សៀវភៅ​​​ផែនការ​​​ដ៏​​​អស្ចារ្យ​​​របស់ព្រះ​​​ជា​​​ម្ចាស់។ សៀវភៅនេះ មាន ៩៦ ទំព័រ ជាឈុត​​​មគ្គទេសក៍ថ្មីមួយ ក្នុងការជួយ​​​ពន្យល់ព្រះ បន្ទូលព្រះ ឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវល្អ។

លោក ហ្វីល ក្រាវធើរ បានខិតខំជួយលោកអ្នក៖

  • ​​​​​​ឲ្យ​​​យល់​​​ពីខ្លឹមសារ​​​សំខាន់នៃអត្ថបទ
  • គិត​​​ពីចំណុច​​​សំខាន់សម្រាប់​​​សិស្ស និង​​​មនុស្ស​​​នៅ​​​ក្រុម​​​ជំនំុ​​​លោក​​​អ្នក
  • បង្រៀនអត្ថបទព្រះ​​​គម្ពីរបានយ៉ាងច្បាស់​​​លាស់ល្អ

នៅខាងចុងសៀវភៅនេះ មានរូបភាពចំនួន៨ ដែលរូបភាពទាំងនេះបង្ហាញឲ្យយើងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងរឿងសំខាន់ៗក្នុងព្រះគម្ពីរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ផែនការដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *