ផែនការព្រះ

20,000

សៀវភៅនេះនឹងជំរុញអ្នកអាន ឲ្យផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថ ​ដើម្បី​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំងពីព្រះរាជបំណង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតផងដែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ផែនការព្រះ

ជីវិត​​​តាមបំណង​​​ព្រះហឫទ័យ​​​របស់ព្រះអង្គ (និពន្ធដោយ លោក ហ្វន រ៉ូបឺត

នៅ​លើផែនដី​ដែលទទួ​លរងការបំផ្លិច​បំផ្លាញ ​និងការ​ឈឺចាប់​យ៉ាងដំណំ ​យើងតែងតែ​ចោទសួរ​ថា៖ ​ តើព្រះជាម្ចាស់ធ្លាប់​មាន​ផែនការល្អសម្រាប់ផែនដីនេះដែរឬទេ? តើផែនដីត្រូវបានសម្អិតសម្អាង​ឡើង​ដោយនរណាម្នាក់ឬ? តើវាជាភាព​ចៃដន្យ​ឬ? ​ប្រសិនបើវាត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ហេតុផល និង​គោលបំណងជាក់លាក់ តើគោលបំណងទាំងនោះជាអ្វី?

លោក ហ្វន រ៉ូបឺត (Vaughan Roberts) លើកទឹកចិត្តអ្នកអាន ឲ្យពិចារណាជំពូកដំបូងនៃ​ព្រះគម្ពីរ ​​ដើម្បី​យល់ដឹងពីព្រះរាជផែនការដែលព្រះជាម្ចាស់មានសម្រាប់មនុស្សជាតិតាំងពីដំបូង។ លោកពិនិត្យ​មើល​ពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យ ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងស្នាព្រះហស្ដរបស់​ព្រះអង្គ ​ព្រម​​ទាំង​ប្រទាន​សេចក្តីណែនាំច្បាស់លាស់ ពីរបៀបដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន   ទោះបីជា​ឆ្លង​កាត់នូវការឈឺចាប់  និងការ​បំផ្លិចបំផ្លាញ​ជុំជិតក៏ដោយ។ ​

សៀវភៅនេះនឹងជំរុញអ្នកអាន ឲ្យផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា និងឥរិយាបថ ​ដើម្បី​​ឆ្លុះ​បញ្ចាំងពីព្រះរាជបំណង​របស់​ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ផែនការព្រះ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *