ផ្កាយដ៏ធំ

10,000

សៀវភៅ “ផ្កាយដ៏ធំ” នឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ឈ្មោះផ្កាយមួយចំនួន ដែលខ្មែរ យើងតែងតំណាលហៅ  រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃសាច់រឿងទាក់ទងនឹងបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស ព្រមទាំងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការសួរនាំ និងផ្តល់យោបល់។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ “ផ្កាយដ៏ធំ” នឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ឈ្មោះផ្កាយមួយចំនួន ដែលខ្មែរ យើងតែងតំណាលហៅ  រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃសាច់រឿងទាក់ទងនឹងបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស ព្រមទាំងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការសួរនាំ និងផ្តល់យោបល់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ផ្កាយដ៏ធំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *