ពេលរឿងអាក្រក់ៗកើតឡើង

12,000

… ចម្លើយប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណ ឆ្លើយទៅកាន់សំណួរពិបាកៗ

តើព្រះពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធនិងការរងទុក្ខវេទនារបស់យើងដែរឬទេ? ហើយបើទ្រង់មានការពាក់ព័ន្ធ តើទ្រង់ធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងលោកិយនេះ? ហេតុអ្វីបានជាព្រះដ៏ល្អមួយអង្គ បណ្តោយឲ្យការរងទុក្ខវេទនាកើតមានក្នុងលោកិយនេះ?

សេចក្ដីពិពណ៌នា

… ចម្លើយប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណ ឆ្លើយទៅកាន់សំណួរពិបាកៗ

តើព្រះពិតជាមានការពាក់ព័ន្ធនិងការរងទុក្ខវេទនារបស់យើងដែរឬទេ? ហើយបើទ្រង់មានការពាក់ព័ន្ធ តើទ្រង់ធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងលោកិយនេះ? ហេតុអ្វីបានជាព្រះដ៏ល្អមួយអង្គ បណ្តោយឲ្យការរងទុក្ខវេទនាកើតមានក្នុងលោកិយនេះ?

លោក វីលៀម ស្មីត(William P. Smith) បានលើកពីចំណុចទាំងនេះ និងសំនួរពិបាកៗផ្សេងៗ ដោយពិចារណាលើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរសម្តែងអំពីការរងទុក្ខវេទនា។ ដោយមិនផ្តល់ចម្លើយដែលបានត្រៀមទុកជាមុន លោកបានចែកចាយពីរបៀបផ្សេងៗដែលព្រះប្រើការរងទុក្ខវេទនា នាំយើងចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួត និងស៊ីជម្រៅរបស់ទ្រង់។ បងប្អូននឹងបានឃើញការល្អដែលព្រះនាំការរងទុក្ខវេទនាចេញពីបងប្អូន រួចបងប្អូននិងមានការអរគុណ មិនត្រឹមតែចំពោះការរងទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែ ថែមទាំងចំពោះព្រះ និងការពាក់ព័ន្ធរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទៀតផង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ពេលរឿងអាក្រក់ៗកើតឡើង”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *