ពេលស្នេហ៍តែងតែទ្រាំ

24,000

នេះជារឿងពិតរបស់បុរសនិងស្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា​ដែលបានប្រឹងអស់​ពីកម្លាំងកាយចិត្ត​ដើម្បីស្តារប្រជាជាតិមួយដែលខូចខ្ទេចអស់ទៅ​ហើយ​នោះ​បង្កើតឲ្យមានបេសកកម្មគ្រីស្ទបរិស័ទ​និងក្រុមជំនុំដែលកំពុងរីកលូត​លាស់​ជាប្រចាំ។

&source=ប្រភព​ប្រាជ្ញា​">
 • សេចក្ដីពិពណ៌នា

  នេះជារឿងពិតរបស់បុរសនិងស្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា​ដែលបានប្រឹងអស់​ពីកម្លាំងកាយចិត្ត​ដើម្បីស្តារប្រជាជាតិមួយដែលខូចខ្ទេចអស់ទៅ​ហើយ​នោះ​បង្កើតឲ្យមានបេសកកម្មគ្រីស្ទបរិស័ទ​និងក្រុមជំនុំដែលកំពុងរីកលូត​លាស់​ជាប្រចាំ។ ដូចដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅលោក​ប្រាយអិន​ម៉ាហ៊ើរនិង​លោក​អ៊ួន​សិលា​អ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានចំណែក​ពិសេសនៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ក្រុមជំនុំ។​ដូចជា​លោកពល្លៈ​លោកម៉មបាណាបាស​លោកស្រី​ជី​សូលីណា​លោកស្រី​យស​បូផល​លោកង៉ូវវ៉ន​លោកមិញ​ធៀនវ៉ន​លោក​យង់​សុត​លោក​សុន​សន​លោកសៀងអង់​និង​អ្នក​ដទៃទៀត។​រួមទាំង​កាលានុកាល​នៃប្រទេសកម្ពុជា​និង​ប្រវត្តិសាស្រ្តក្រុមជំនុំ​នៅកម្ពុជា៕

  ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

  មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

  ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ពេលស្នេហ៍តែងតែទ្រាំ”

  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *