ព្រះជន្មរស់នៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទ (មគ្គទេសក៍សិក្សា)

16,000

… បាន​​​រៀប​​​រាប់​​​យ៉ាង​​​លម្អិត​​​ពីព័ន្ធកិច្ច​​​របស់​​​ព្រះ​​​យេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទជាអន្លើៗ ចាប់​​​តាំង​​​ពី​​​ការ​​​ចាប់​​​ផ្តើម កំឡូង​​​ពេល​​​ធ្វើ​​​ព័ន្ធកិច្ច​​​ រយៈពេល​​​នៃ​​​ការ​​​រង​​​ទុក្ខ គឺ​​​បាន​​​ប្រាប់​​​ថា ទ្រង់​​​ចាប់​​​ផ្តើម​​​ពី​​​កន្លែង​​​ណា ទៅកន្លែង​​​ណា និង​​​ពី​​​រយៈ​​​ពេល​​​នៃ​​​ការ​​​រង​​​ទុក្ខ​​​របស់​​​ទ្រង់​​​ ដែល​​​មាន​​​រៀប​​​រាប់​​​យ៉ាង​​​ពិស្តារ​​​ផង​​​ដែរ។ 

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ព្រះ​ជន្ម​រស់​នៅ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ (មគ្គទេសក៍សិក្សា)

និពន្ធដោយ លោក រីឆាត រ៉ុជើរ

សៀវភៅ ព្រះជន្មរស់​​​នៅ​​​របស់​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទ (មគ្គទេសក៍សិក្សា) បាន​​​រៀប​​​រាប់​​​យ៉ាង​​​លម្អិត​​​ពីព័ន្ធកិច្ច​​​របស់​​​ព្រះ​​​យេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទជាអន្លើៗ ចាប់​​​តាំង​​​ពី​​​ការ​​​ចាប់​​​ផ្តើម កំឡូង​​​ពេល​​​ធ្វើ​​​ព័ន្ធកិច្ច​​​ រយៈពេល​​​នៃ​​​ការ​​​រង​​​ទុក្ខ គឺ​​​បាន​​​ប្រាប់​​​ថា ទ្រង់​​​ចាប់​​​ផ្តើម​​​ពី​​​កន្លែង​​​ណា ទៅកន្លែង​​​ណា និង​​​ពី​​​រយៈ​​​ពេល​​​នៃ​​​ការ​​​រង​​​ទុក្ខ​​​របស់​​​ទ្រង់​​​ ដែល​​​មាន​​​រៀប​​​រាប់​​​យ៉ាង​​​ពិស្តារ​​​ផង​​​ដែរ។ 

សៀវភៅនេះមាន ៣៥៣​​​ទំព័រ គឺជាជំនួយ​​​ឲ្យ​​​យល់​​​ពី​​​អត្ថន័យ​​​នៃ​​​ព័ន្ធកិច្ច​​​ ការ​​​ចាប់​​​ផ្តើម​​​ព័ន្ធកិច្ច​​​ ការរង​​​ទុក្ខ​​​របស់​​​ព្រះ​​​យេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទកាន់​​​តែ​​​លម្អិត​​​ថែម​​​ទៀត។ សូម​​​រក​​​សៀវភៅ​​​នេះជា​​​ជំនួយ​​​ចុះ នោះលោក​​​អ្នក​​​នឹង​​​បាន​​​យល់​​​យ៉ាង​​​ច្បាស់​​​ ថែម​​​ទាំង​​​ដឹង​​​ពី​​​ដំណើរ​​​ដែល​​​ទ្រង់​​​ធ្វើ​​​​​​សម្រាប់​​​អស់​​​អ្នក​​​ដែល​​​នឹង​​​ព្រម​​​ទទួល​​​សេចក្តី​​​សង្គ្រោះ​​​ពី​​​ព្រះវរបិតា​​​ ដែល​​​ចាត់​​​ព្រះរាជបុត្រា​​​ទ្រង់​​​ឲ្យ​​​មក​​​សង្គ្រោះ​​​នោះ។ សូម​​​រក​​​មើល​​​សៀវភៅ​​​មគ្គទេសក៍សិក្សា របស់​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​ផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ព្រះជន្មរស់នៅរបស់ព្រះគ្រីស្ទ (មគ្គទេសក៍សិក្សា)”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *