ព្រះនាងតូចចង្កៀងកែវ

10,000

សៀវភៅ​​​នេះ​​​នឹង​​​ជួយ​​​កូន​​​លោក​​​អ្នក​​​ឲ្យចេះ​​​ចង់​​​មាន​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​ល្អជាមួយ​​​មិត្ត​​​ភក្តិ​​​ និង​​​ក្មេង​​​ដទៃ​​​ទៀត ព្រម​​​ទាំង​​​ចេះ​​​បង្កើត​​​មិត្ត​​​ភាព​​​ដោយ​​​មិន​​​ប្រកាន់​​​វណ្ណៈ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ​​​នេះ​​​នឹង​​​ជួយ​​​កូន​​​លោក​​​អ្នក​​​ឲ្យចេះ​​​ចង់​​​មាន​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​ល្អជាមួយ​​​មិត្ត​​​ភក្តិ​​​ និង​​​ក្មេង​​​ដទៃ​​​ទៀត ព្រម​​​ទាំង​​​ចេះ​​​បង្កើត​​​មិត្ត​​​ភាព​​​ដោយ​​​មិន​​​ប្រកាន់​​​វណ្ណៈ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ព្រះនាងតូចចង្កៀងកែវ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *