ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាទឹកជីវិត

22,000

ព្រះយេស៊ូវ​​​មានបន្ទូល​​​ថា «បើអ្នក​​​ណាស្រេក ចូរឲ្យអ្នកនោះមកឯខ្ញុំ ហើយផឹកចុះ»។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាទឹកជីវិត

និពន្ធដោយ លោក ដាវីត ផែនធឺ

ព្រះយេស៊ូវ​​​មានបន្ទូល​​​ថា «បើអ្នក​​​ណាស្រេក ចូរឲ្យអ្នកនោះមកឯខ្ញុំ ហើយផឹកចុះ»។ សៀវភៅ «ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជា​​​ទឹក​​​ជីវិត» ជាសាច់​​​រឿង​​​តពីសៀវភៅ «ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានំប៉័ងជីវិត» របស់លោកដាវីត ផែនធឺ ដើម្បីបង្ហាញ​​​ឲ្យ​​​ច្បាស់​​​ថា អស់អ្នកណាដែលទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទ «នឹង មិនស្រេកទៀតទេ»។ សៀវភៅអត្ថាធិប្បាយបែបខ្លីជាភាសា​​​ខ្មែរ ​​​និងអង់គ្លេសនេះ បានបកស្រាយពីជំពូក ៧ ១២ នៃកណ្ឌដំណឹងល្អយ៉ូហាន ហើយក៏ សក្តិសមបំផុតសម្រាប់​​​គ្រូគង្វាល អ្នកនា ំការបង្រៀនព្រះគម្ពីរ បេសកជន គ្រីស្ទបរិស័ទដែលពេញវ័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ និង អ្នកដែលចង់សិក្សា ព្រះបន្ទូលកាន់តែស៊ីជំរៅ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននីមួុយៗក៏មាន សំណួរសំរាប់ពិភាក្សាជាក្រុម និង ផ្ទាល់​​​ខ្លួនដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាទឹកជីវិត”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *