ភស្តុតាងនៃប្រវត្តសាស្រ្តគ្រីស្ទបរិស័ទ

7,200

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ ភស្តុតាង​​​នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ បាន​​​សរសេរ​​​ពី​​​ប្រវត្តិភាព​​​របស់​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​ដោយ​​​ផ្អែក​​​លើ​​​សំណេរ​​​ដែល​​​ទាក់​​​ទង​​​នឹង​​​ព្រះគម្ពីរ​​​។ ប៉ុន្តែ​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​មិន​​​មែន​​​ដូច​​​ជា​​​ព្រះគម្ពីរ​​​ដែល​​​ព្រះ​​​វិញ្ញាណ​​​បណ្តាល​​​ឲ្យ​​​តែង​​​នោះ​​​ទេ នេះគឺ​​​ជា​​​សៀវភៅ​​​ដែល​​​នាំ​​​ឲ្យ​​​ស្គាល់​​​យ៉ាង​​​ច្បាស់​​​ពី​​​ភស្តុតាង​​​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​​​ដ៏​​​ពិត អំពី​​​ភាព​​​ជា​​​ព្រះ​​​របស់​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទ និង​​​សេចក្តី​​​បញ្ជាក់​​​បែប​​​សម័យ​​​ទំនើប​​​នៃសាសនា​​​ព្រះគ្រីស្ទ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ភស្តុតាងនៃប្រវត្តសាស្រ្តគ្រីស្ទបរិស័ទ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *