ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង៥

24,000

… អាច​​​ជួយឲ្យ​​​លោក​​​អ្នក​​​រកឃើញនូវអាថ៌កំបាំង​នាំ​មក​នូវ​សុភមង្គល​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ។

ប្រភេទ​: ,

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ភាសារ​នៃសេច​ក្តី​ស្រឡាញ់ទាំង​៥

សៀវភៅ ភាសារ​នៃសេច​ក្តី​ស្រឡាញ់ទាំង​៥ អាច​​​ជួយឲ្យ​​​លោក​​​អ្នក​​​រកឃើញនូវអាថ៌កំបាំង​នាំ​មក​នូវ​សុភមង្គល​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ។ និពន្ធដោយ ដោយ បណ្ឌិត ហ្គែរី ឈែបមែន(By Dr. Gary Chapman)

ប្រសិន​បើ​​​យើង​អាច​រៀន ហើយ​សម្រេច​ធ្វើ តាម​អ្វី​ដែល​យើង​រក​ឃើញ នោះ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ដែល​យើង​ផ្តល់​ឲ្យ​គ្នានឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ម្នាក​់ៗ​មាន​ការ​រំជួល​ចិត្ត​លើស​ព​ីអារម្មណ៍​ប្រត​ិព័ទ្ធ​ស្នេហា ដែល​យើង​ធ្លាប់​មាន​កន្លង​មក។​​​

ប្តី​ប្រពន្ធ​រាប​់លាន​គូ បាន​ឃើញ​ជីវិត​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​របស់​ពួក​គេ​ផ្លាស​់ប្តូរ តាម​រយៈ​ការ​រៀន​អនុវត្ត​ភាសា​ន​ៃសេចក្តី​ស្រឡាញ់​ទាំង​៥។​ ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​រក​ឃើញ​ភាសា​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ​់ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​ភាសា​ន​ៃសេចក្តី​ស្រឡាញ​់របស​់ប្តី ឬ​ប្រពន្ធ​​​របស​់អ្នក នោះ​អ្នក​នឹង​យល់​ពី​ខ្លួន​អ្នក​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង ព្រម​ទាំង​មាន​សក្តា​ន​ុពល​នៅ​ក្នុង​ដៃ ក្នុង​ការ​ជួយ​ឲ្យ​ប្តី ឬ​ប្រពន្ធ​របស់​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា ទទួល​បាន​ស្នេហ៍​ពិត និង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ដូច​មហា​សមុទ្រ​នោះ គឺ​អ្នក​ត្រូវ​ជូន​អំណោយ​ដ៏​មិន​ចេះ​សាប​រលាប (សេចក្តី​ស្រឡាញ់) ដល​់គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ភាសានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង៥”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *