មគ្គទេសក៏នាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទចំរើន

6,000

សៀវភៅនេះ ជួួយឲ្យអ្នកជឿ​​​ដល់ព្រះគ្រីស្ទ​​​ដឹងពីកាតព្វកិច្ច​​​របស់ខ្លួន  ថាតើត្រូវប្រព្រឹត្ត​​​យ៉ាងណា​​​ ដើម្បី​​​ឲ្យ​​​ជំនឿ​​​របស់ខ្លួន​​​កាន់តែ​​​រីកចម្រើន​​​ឡើង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ ជួួយឲ្យអ្នកជឿ​​​ដល់ព្រះគ្រីស្ទ​​​ដឹងពីកាតព្វកិច្ច​​​របស់ខ្លួន  ថាតើត្រូវប្រព្រឹត្ត​​​យ៉ាងណា​​​ ដើម្បី​​​ឲ្យ​​​ជំនឿ​​​របស់ខ្លួន​​​កាន់តែ​​​រីកចម្រើន​​​ឡើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “មគ្គទេសក៏នាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទចំរើន”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *