មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ

18,000

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​សង្គម និង​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​តាម​​លោកីយ៍​ដាក់​សម្ពាធ​យ៉ាង​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ជា​ច្រើន​ ដែល​ធ្វើឲ្យដំណឹង​ល្អ​ធ្លាក់ចុះ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ

និពន្ធដោយ លោក ឌន ខាសុន

នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ ​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ​លោក ឌន ខាសុន (Don Carson) លើក​ឡើងពី​មេរៀន​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ​ជីវិត​របស់​ពួក​ភីលីព​ ​ដើម្ប​ីបង្ហាញ​យើង​ពី​របៀប​នៃ​យក​ការ​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ​ជា​អាទិភាព​ចម្បង​ ​ការ​រៀន​រស់​នៅ​ក្នុង​ភាព​ជា​សិស្ស​របស​់ព្រះ​គ្រីស្ទ និង​ការ​មិន​បោះ​បង់​គោល​ជំហរ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។

មនុស្ស​យើង​ភាគ​ច្រើន​តែង​មាន​សេចក្តី​ល្បួង​ក្នុង​របៀប​ងាយ​ៗ ​ចំពោះ​ការ​ទទួល​យក​ដំណឹង​ល្អ​របស​់ព្រះ។ យើង​ចង់​បាន​តែ​ល្មម​ធ្វើ​​​ឲ្យ​មាន​ការ​ប៉ះពាល់​ដល​់ជីវិត​រស់​នៅ​ឡើយ។ យើង​ចង់​បាន​ការ​អរសប្បាយ តែមិន​ចង់​បាន​ការ​ប្រែ​ចិត្ត​នោះ​ទេ។ យើង​ត្រូវ​ការ​សេចក្តី​សុខ​សាន្ត តែ​មិន​ត្រូវការ​ផ្តល់​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​ការ​បម្រើ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ទេ។ យើង​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​សារ​ភាព​ចំពោះ​ការ​នេះ ប៉ុន្តែ​​​សេចក្តី​ល្បួង​ពិត​ជា​កើត​មាន​ឡើង​ត្រង់​ចំណុច​នេះ​មែន។ ការ​នេះ​ពុំ​មែន​ជា​រឿង​ដែល​ថ្មី​នោះ​ទេ តែ​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ វា​មាន​ឥទ្ធិ​​​ពល​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​សង្គម និង​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​ការ​បណ្តោយ​ខ្លួន​តាម​​លោកីយ៍​ដាក់​សម្ពាធ​យ៉ាង​ធ្ងន់​ទៅ​លើ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ជា​ច្រើន​ ដែល​ធ្វើឲ្យដំណឹង​ល្អ​ធ្លាក់ចុះ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *